ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนกวดวิชาด็อกเตอร์ติวเตอร์

(ภายใต้การควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ) 

ปรัญชา: มีความรู้คู่คุณธรรมพร้อมนำไปต่อยอดได้

วิสัยทัศน์: เราจะพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้นวัตกรรมและสื่อการสอนที่เป็นเลิศ จัดสภาพแวดล้อมและระบบการบริหารการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้ค้นพบความถนัดแต่ละด้านรายบุคคล

พันธกิจ: ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพตามความถนัดและความสนใจเฉพาะรายบุคคล

โรงเรียนกวดวิชาด็อกเตอร์ติวเตอร์

- เปิดสอนครบทุกวิชา ตั้งแต่ระดับชั้นประถม-ม.ต้น-ม.ปลาย-มหาวิทยาลัย 

- คอร์สสดรับนักเรียนห้องละไม่เกิน 10 คน

- ห้องเรียนปลอดโปร่ง สะดวก สะอาด สบาย มีเครื่องปรับอากาศทุกห้อง

- มีสื่อการสอนที่ทันสมัย ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการสอนเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น มีเอกสารประกอบการเรียนและสมุดจดให้พร้อม

- ใช้ระบบการสอนแบบสอนสดเสมือนเรียนตัวต่อตัว ทุกห้อง ทุกระดับชั้น

- ติวเตอร์ผู้สอนทุกคนจบตรงสาขาที่สอน มีประสบการณ์การสอนยาวนาน และ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

- ติวเตอร์ผู้สอนทุกคนจบการศึกษาระดับปริญญาโท-เอกจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ

- ติวเตอร์ผู้สอนดูแลทุกคนใกล้ชิดอย่างดีที่สุดเหมือนทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว

ผู้บริหารและผู้รับใบอนุญาต

ดร.ณัฐชีรา กิตติธเนศวร (ครูพี่หวาน)

"ความสำเร็จทางการศึกษาไม่มีคำว่าบังเอิญ ทุกความสำเร็จล้วนมาจากความมุ่งมั่น พยายาม ขยัน อดทน ตั้งใจ และ การได้ครูที่สุดยอด"


ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี ม.ธรรมศาสตร์ (เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการเผาไหม้)
ปริญญาโท วิศวกรรมเคมี ม.เกษตรศาสตร์ (เชี่ยวชาญด้านพอลิเมอร์) (นักเรียนทุน)
ปริญญาเอก วิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เชี่ยวชาญด้านชีววัสดุ) (นักเรียนทุน)

บทสัมภาษณ์และผลงานระดับประเทศของทีมงานด็อกเตอร์ติวเตอร์
อาทิเช่น หนังสือสรุปเข้มเคมีม.ปลาย, ออกข้อสอบระดับประเทศสนามสอบ O-NET, Pre-admission

http://www.golftime.co.th/20969
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2971723253108938&type=3

 

 

 

 

Visitors: 17,220