• 2538 : สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์เวศม์
 • 2541 : สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมต้น โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) แผนการเรียนวิทย์-คณิตฯ
 • 2542 : รับรางวัลผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนระดับประเทศ จากโรงเรียนบดิทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
 • 2544 : รับรางวัลนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่นต่อเนื่อง จากโรงเรียนบดิทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) แผนการเรียนวิทย์-คณิตฯ
 • 2544 : สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลาย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) แผนการเรียนวิทย์-คณิตฯ
 • 2549 : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี (เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการเผาไหม้) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มีผลงานวิชาการตีพิมพ์ระดับชาติเรื่อง
  -Analysis of Combustion and Emission Characteristics of Cylindrical, Honey-comb Cross-section Coal --Briquettes using an Experimental Design Techniqu

 • 2551 : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี (เชี่ยวชาญด้านพอลิเมอร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มีผลงานวิชาการตีพิมพ์ระดับชาติเรื่อง
  -A Study on Size and Shape of Polymer Molecules with Complex Topology using Monte Carlo Simulation.
  -On the Size and g-factor of Uniform Star Polymers in a Dilute Solution: A Monte Carlo Simulation.
  -Characteristics and Conformation of Linear Homopolymers with Flory Distribution.
  -Characteristics and Conformation of Semi-flexible Diblock Copolymers.
  ผลงานวิชาการตีพิมพ์ระดับนานาชาติเรื่อง
  -Conformation and Size of Semi-flexible, Multi-block Copolymer Chains.
 • 2551-2552 : ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์ม โครงการร่วมทุนระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)
 • 2552-2554 : อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • 2557 : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี (เชี่ยวชาญด้านชีววัสดุ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ มีผลงานวิชาการตีพิมพ์ระดับชาติและได้รับการจดสิทธิบัตรเรื่อง
  -Butanol Fermentation Process from Sugarcane Juice by Clostridium acetobutylicum Immobilized on Silk Cocoons.
  ผลงานวิชาการตีพิมพ์ระดับนานาชาติเรื่อง
  -
  Thin-Shell Silk Cocoon (TSC) as a Nitrogen Source of ABE Fermentation by Clostridium acetobutylicum.
  -Enhanced acetone-butanol production from sugarcane juice by immobilized Clostridium acetobutylicum (ATCC 824) on thin-shell silk cocoons.
 • 2557-ปัจจุบัน : ผู้ทรงคุณวุฒิเขียนตำราสรุปเข้มเคมีม.ปลาย บริษัท แม็ค เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (ปัจจุบันตีพิมพ์เป็นครั้งที่ 3)
 • 2558-ปัจจุบัน : ก่อตั้งและบริหารงานสอนโรงเรียนกวดวิชา DOCTOR TUTOR จังหวัดอยุธยา
 • กิจกรรมระหว่างเรียน : เป็นนักกีฬาว่ายน้ำสมัครเล่น สังกัดสโมสร จิมสวิมมิ่งคลับ
 • 2533 : รับรางวัลถ้วยชนะเลิศการแข่งขันว่ายน้ำ รุ่นอายุไม่เกิน 7 ขวบ ประเภทบุคคลหญิง จัดโดยสโมสรราชนาวี ชิงชนะเลิศทั่วประเทศ
 • 2535: รับถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันว่ายน้ำ รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี ประเภทบุคคลหญิง พร้อมทำลายสถิติเดิมท่าว่ายผีเสื้อ 50 เมตร จัดโดยสโมสรราชนาวี ชิงชนะเลิศทั่วประเทศ
 • 2535 : รับรางวัลถ้วยชนะเลิศการแข่งขันว่ายน้ำ รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี ประเภทบุคคลหญิง รายการจามเทวี สปริ้นเตอร์ ชิงชนะเลิศทั่วประเทศ
 • 2537 : รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม จากการแข่งขันว่ายน้ำชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 5 รุ่นอายุ 11 ปีหญิง ณ สโมสรโรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา สนับสนุนโดย SPEEDO
 • 2537 : รับรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมบุคคลหญิงรุ่นอายุ 10-11 ปี ในการแข่งขันว่ายน้ำ เยาวชนราชนาวี~ปตท. ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 22-23 ตุลาคม 2537 ชิงชนะเลิศทั่วประเทศ
 • 2545 : รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำระดับมหาวิทยาลัย งานกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


Visitors: 16,662