บทที่ 12 เชื้อเพลิงและซากดึกดำบรรพ์

รหัสสินค้า : CH12

ราคา

1,100.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 1,100.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

หัวข้อ

  • ถ่านหิน
  • หินน้ำมัน
  • ปิโตรเลียม
  • พลังงานทดแทน
  • แก๊สธรรมชาติ
  • พอลิเมอร์
  • ภาวะมลพิษที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์


สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ หลังจากชำระเงินลงทะเบียนเรียน

  • Link VDO ประกอบการเรียน (จัดส่งทางemail) Link VDO มีอายุ4เดือน
  • เอกสารประกอบการเรียน (จัดส่งทางไปรษณีย์)
Visitors: 16,662