บทที่ 3 สมบัติของธาตุและสารประกอบ

รหัสสินค้า : CH3

หัวข้อ

  • สมบัติของธาตุและสารประกอบในคาบที่ 2 และคาบที่ 3
  • สมบัติของธาตุตามหมู่
  • สมบัติของธาตุแทรนซิชันและสารประกอบ
  • ธาตุกัมมันตรังสี


สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ หลังจากชำระเงินลงทะเบียนเรียน

  • Link VDO ประกอบการเรียน (จัดส่งทางemail) Link VDO มีอายุ4เดือน
  • เอกสารประกอบการเรียน (จัดส่งทางไปรษณีย์)
จำนวน
550.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 12,717