เคมีออนไลน์แยกตามระดับชั้น ม.6 เทอม 2

รหัสสินค้า : CH6-2

ราคา

11,290.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 11,290.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

เคมีออนไลน์แยกตามระดับชั้น ม.6 เทอม 2

  • คอร์สสรุปเข้มเคมีม.4-6 รวม 13 บท


สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ หลังจากชำระเงินลงทะเบียนเรียน

  • Link VDO ประกอบการเรียน (จัดส่งทางemail) Link VDO มีอายุ4เดือน
  • เอกสารประกอบการเรียน (จัดส่งทางไปรษณีย์)
Visitors: 17,220