• เคมีออนไลน์แยกตามระดับชั้น ม.4 เทอม 1
  2,280.00 ฿

   

 • เคมีออนไลน์แยกตามระดับชั้น ม.4 เทอม 2
  1,780.00 ฿

   

 • เคมีออนไลน์แยกตามระดับชั้น ม.5 เทอม 1
  2,580.00 ฿

   

 • เคมีออนไลน์แยกตามระดับชั้น ม.5 เทอม 2
  1,780.00 ฿

   

 • เคมีออนไลน์แยกตามระดับชั้น ม.6 เทอม 1
  2,970.00 ฿

   

 • เคมีออนไลน์แยกตามระดับชั้น ม.6 เทอม 2
  11,290.00 ฿

   

 • บทที่ 1 โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ
  880.00 ฿

   

 • บทที่ 2 พันธะเคมี
  1,100.00 ฿

   

 • บทที่ 3 สมบัติของธาตุและสารประกอบ
  550.00 ฿

   

 • บทที่ 4 ปริมาณสารสัมพันธ์
  1,100.00 ฿

   

 • บทที่ 5 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส
  880.00 ฿

   

 • บทที่ 6 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
  880.00 ฿

   

 • บทที่ 7 สมดุลเคมี
  880.00 ฿

   

 • บทที่ 8 กรด-เบส
  1,100.00 ฿

   

 • บทที่ 9 ไฟฟ้าเคมี
  1,100.00 ฿

   

 • บทที่ 10 อุตสาหกรรมธาตุและสารประกอบ
  880.00 ฿

   

 • บทที่ 11 เคมีอินทรีย์
  1,100.00 ฿

   

 • บทที่ 12 เชื้อเพลิงและซากดึกดำบรรพ์
  1,100.00 ฿

   

 • บทที่ 13 สารชีวโมเลกุล
  1,100.00 ฿

   

 • Product4
  950.00 ฿
  1,000.00 ฿  (-5%)

   

 • Product3
  950.00 ฿
  1,000.00 ฿  (-5%)

   

 • Product2
  950.00 ฿
  1,000.00 ฿  (-5%)

   

 • Product1
  950.00 ฿
  1,000.00 ฿  (-5%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Product4
  950.00 ฿
  1,000.00 ฿  (-5%)

   


Visitors: 16,660