บทที่ 7 สมดุลเคมี

รหัสสินค้า : CH7

ราคา

880.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 880.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

หัวข้อ

  • ภาวะสมดุล
  • ความสัมพันธระหว่างความเข้มข้นของสาร ณ ภาวะสมดุล
  • การรบกวนภาวะสมดุลของระบบ และ การปรับตัวของระบบเข้าสู่ภาวะสมดุลใหม่
  • ภาวะสมดุลของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม


สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ หลังจากชำระเงินลงทะเบียนเรียน

  • Link VDO ประกอบการเรียน (จัดส่งทางemail) Link VDO มีอายุ4เดือน
  • เอกสารประกอบการเรียน (จัดส่งทางไปรษณีย์)
Visitors: 17,219