บทที่ 9 ไฟฟ้าเคมี

รหัสสินค้า : CH9

ราคา

1,100.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 1,100.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

หัวข้อ

  • ความรู้พื้นฐานเรื่องไฟฟ้าเคมี
  • เซลล์กัลวานิก
  • เซลล์อิเล็กโตรไลต์
  • ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าเคมี


สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ หลังจากชำระเงินลงทะเบียนเรียน

  • Link VDO ประกอบการเรียน (จัดส่งทางemail) Link VDO มีอายุ4เดือน
  • เอกสารประกอบการเรียน (จัดส่งทางไปรษณีย์)
Visitors: 16,660