บทที่ 6 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

รหัสสินค้า : CH6

ราคา

880.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 880.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ความรู้พื้นฐานเรื่องระบบและชนิดของปฏิกิริยาเคมี

  • การคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
  • การอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมี
  • ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี


สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ หลังจากชำระเงินลงทะเบียนเรียน

  • Link VDO ประกอบการเรียน (จัดส่งทางemail) Link VDO มีอายุ4เดือน
  • เอกสารประกอบการเรียน (จัดส่งทางไปรษณีย์)
Visitors: 17,221