บทที่ 5 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส

รหัสสินค้า : 5

ราคา

880.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 880.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

หัวข้อ

  • พลังงานกับการเปลี่ยนแปลงของสาร
  • ของแข็ง
  • ของเหลว
  • แก๊ส


สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ หลังจากชำระเงินลงทะเบียนเรียน

  • Link VDO ประกอบการเรียน (จัดส่งทางemail) Link VDO มีอายุ4เดือน
  • เอกสารประกอบการเรียน (จัดส่งทางไปรษณีย์)
Visitors: 16,659