บทที่ 4 ปริมาณสารสัมพันธ์

รหัสสินค้า : CH4

หัวข้อ

  • มวลของสารในปฏิกิริยาเคมี
  • มวลอะตอม มวลโมเลกุล มวลไอออน และ โมล
  • สูตรเคมี และ สมการเคมี
  • ปฏิกิริยาของแก๊ส
  • สารละลาย


สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ หลังจากชำระเงินลงทะเบียนเรียน

  • Link VDO ประกอบการเรียน (จัดส่งทางemail) Link VDO มีอายุ4เดือน
  • เอกสารประกอบการเรียน (จัดส่งทางไปรษณีย์)
จำนวน
1,100.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 12,717