เคมีออนไลน์แยกตามระดับชั้น ม.5 เทอม 2

รหัสสินค้า : CH5-2

เคมีออนไลน์แยกตามระดับชั้น ม.5 เทอม 2

  • บทที่ 9 ไฟฟ้าเคมี
  • บทที่ 10 อุตสาหกรรมธาตุและสารประกอบ


สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ หลังจากชำระเงินลงทะเบียนเรียน

  • Link VDO ประกอบการเรียน (จัดส่งทางemail) Link VDO มีอายุ4เดือน
  • เอกสารประกอบการเรียน (จัดส่งทางไปรษณีย์)
จำนวน
1,780.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 12,718