เคมีออนไลน์แยกตามระดับชั้น ม.4 เทอม 1

รหัสสินค้า : CH4-1

ราคา

2,280.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 2,280.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

เคมีออนไลน์แยกตามระดับชั้น ม.4 เทอม 1 

  • บทที่ 1 โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ 
  • บทที่ 2 พันธะเคมี 
  • บทที่ 3 สมบัติของธาตุและสารประกอบ


สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ หลังจากชำระเงินลงทะเบียนเรียน

  • Link VDO ประกอบการเรียน (จัดส่งทางemail) Link VDO มีอายุ4เดือน
  • เอกสารประกอบการเรียน (จัดส่งทางไปรษณีย์)
Visitors: 17,121