บทที่ 8 กรด-เบส

รหัสสินค้า : CH8

ราคา

1,100.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 1,100.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

หัวข้อ

  • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกรด-เบส
  • ทฤษฎีกรด-เบส
  • การแตกตัวของกรดและเบส
  • pH ของสารละลายและอินดิเคเตอร์
  • ปฏิกิริยาของกรดและเบส
  • การไตรเตรตกรดและเบส
  • สารละลายบัฟเฟอร์


สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ หลังจากชำระเงินลงทะเบียนเรียน

  • Link VDO ประกอบการเรียน (จัดส่งทางemail) Link VDO มีอายุ4เดือน
  • เอกสารประกอบการเรียน (จัดส่งทางไปรษณีย์)
Visitors: 17,124