บทที่ 1 โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ

รหัสสินค้า : CH1

ราคา

880.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 880.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

หัวข้อ

  • การพัฒนาแบบจำลองอะตอมของนักวิทยาศาสตร์
  • อนุภาคมูลฐานของอะตอม
  • การจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงาน
  • ตารางธาตุ
  • สมบัติของธาตุในตารางธาตุ


สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ หลังจากชำระเงินลงทะเบียนเรียน

  • Link VDO ประกอบการเรียน (จัดส่งทางemail) Link VDO มีอายุ4เดือน
  • เอกสารประกอบการเรียน (จัดส่งทางไปรษณีย์)
Visitors: 16,659