บทที่ 11 เคมีอินทรีย์

รหัสสินค้า : CH11

ราคา

1,100.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 1,100.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

หัวข้อ

  • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเคมีอินทรีย์
  • สารประกอบไฮโดรคาร์บอน
  • อะลิฟาติกและอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน
  • สารอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชันและมี C H และ O เป็นองค์ประกอบ
  • สารอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชันและมี C H O และ N เป็นองค์ประกอบ


สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ หลังจากชำระเงินลงทะเบียนเรียน

  • Link VDO ประกอบการเรียน (จัดส่งทางemail) Link VDO มีอายุ4เดือน
  • เอกสารประกอบการเรียน (จัดส่งทางไปรษณีย์)
Visitors: 17,123