เคมีออนไลน์แยกตามระดับชั้น ม.5 เทอม 1

รหัสสินค้า : CH5-1

ราคา

2,580.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 2,580.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

เคมีออนไลน์แยกตามระดับชั้น ม.5 เทอม 1

  • บทที่ 6 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
  • บทที่ 7 สมดุลเคมี 
  • บทที่ 8 กรด-เบส


สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ หลังจากชำระเงินลงทะเบียนเรียน

  • Link VDO ประกอบการเรียน (จัดส่งทางemail) Link VDO มีอายุ4เดือน
  • เอกสารประกอบการเรียน (จัดส่งทางไปรษณีย์)
Visitors: 16,660