เคมีออนไลน์แยกตามระดับชั้น ม.5 เทอม 1

รหัสสินค้า : CH5-1

เคมีออนไลน์แยกตามระดับชั้น ม.5 เทอม 1

  • บทที่ 6 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
  • บทที่ 7 สมดุลเคมี 
  • บทที่ 8 กรด-เบส


สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ หลังจากชำระเงินลงทะเบียนเรียน

  • Link VDO ประกอบการเรียน (จัดส่งทางemail) Link VDO มีอายุ4เดือน
  • เอกสารประกอบการเรียน (จัดส่งทางไปรษณีย์)
จำนวน
2,580.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 12,717