บทที่ 2 พันธะเคมี

รหัสสินค้า : CH2

ราคา

1,100.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 1,100.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

หัวข้อ

  • เสถียรภาพของอะตอมกับการเกิดพันธะเคมี
  • พันธะไอออนิก
  • พันธะโคเวลเลนต์
  • พันธะโลหะ


สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ หลังจากชำระเงินลงทะเบียนเรียน

  • Link VDO ประกอบการเรียน (จัดส่งทางemail) Link VDO มีอายุ4เดือน
  • เอกสารประกอบการเรียน (จัดส่งทางไปรษณีย์)
Visitors: 16,388